Banca Locală de Alimente Sector 6

O soluție la combaterea risipei alimentare

Alimentele sunt colectate, stocate în spațiile de depozitare special amenajate, sortate și distribuite persoanelor și familiilor sărace, organizațiilor nonguvernamentale, cantinelor și centrelor sociale .

Conceptul

Potențiali beneficiari ai acestui proiect

Anticipăm că 18.000 de persoane vârstnice și 1000 de familii monoparentale sau cu mulți copii vor primi hrană prin intermediul Băncii Locale de Alimente Sector 6.

Beneficiari

Un singur proiect, mai multe programe

1. Hrană pentru persoane defavorizate;
2. Pachetul pentru weekend și vacanțe;
3. Bucătăria socială;
4. Hrană pentru seniori;

Mai multe proiecte